Strona z dowcipami

Po wielu przemyśleniach Adam pyta Boga:
- Boże! Dlaczego stworzyłeś kobietę jako istotę tak piękną?!
- Żebyś mógł ją pokochać mój synu.
- Ale Boże! Dlaczego stworzyłeś kobietę jako istotę tak głupią i łatwowierną?!
- Żeby ona mogła pokochać Ciebie.

.